Acidul clorogenic, distrugatorul obezitatii

Este o substanţă 100% naturală, prezentă în zeci de alimente şi plante medicinale specifice toamnei. A căpătat o celebritate uriaşă, devenind cunoscută pe întreaga planetă, datorită efectelor sale uimitoare în curele de slăbire. Acidul clorogenic nu trebuie însă privit doar ca un medicament de slăbit, el având o acţiune mult mai amplă asupra organismului: ne protejează de îmbătrânirea prematură, inhibă dezvoltarea a numeroase forme de cancer, previne şi tratează eficient diabetul, iar lista ar putea continua. Să aflăm în continuare unde găsim, cum administrăm şi care sunt efectele terapeutice ale acestui formidabil medicament al naturii.

Deşi acidul clorogenic pare a fi o singură substanţă, denumirea – folosită impropriu la singular – desem­nea­ză de fapt o familie de substanţe întâlnite în coaja fructelor, în seminţele şi în rădăcinile plantelor. Nu­mele de clorogenic nu are nicio legătură cu substanţa numită “clor”, ci cu faptul că, prin oxidare, aceşti acizi organici capătă o culoare verde, chloros însemnând în greaca veche “verde”, iar ge­nos “a da naştere”. Desco­pe­ri­rea acidului clorogenic nu este de dată recentă, el fiind identi­ficat în câteva sute de specii vegetale de pe tot mapamon­dul, încă de acum jumătate de secol. Ceea ce a atras atenţia oamenilor de ştiinţă a fost, la în­ce­put, potenţialul său anti­oxi­dant, acidul clorogenic îm­pie­di­când apariţia mutaţiilor celulare şi încetinind pro­cesele de îmbătrânire. Treptat, pe mă­sură ce teh­no­logiile au permis, acidul clorogenic a fost extras şi adus la con­centraţii tot mai înalte, putând fi administrat în doze tot mai mari şi obţinân­du-se cu el vin­decări excepţio­nale.

Momen­tul de cotitură a fost atunci când studiile au ară­tat că această substanţă este cel mai puternic me­dicament natural cunoscut împo­triva obezităţii. Aceasta, în condiţiile în care aproape jumă­tate de mi­liard de oameni se luptă în lume cu obezi­tatea, iar alt miliard şi jumătate suferă de supra­pon­deralitate. Este, aşadar, de la sine înţeleasă notorie­tatea pe care a do­bândit-o această substanţă totuşi atât de răspândită în natură.

Unde găsim acidul clorogenic?

Campioană absolută este cafeaua verde (crudă). Aceasta conţine cantităţi impresionante de acid clorogenic.

Îl găsim în aproape 100 de specii de plante care cresc la noi. Dintre fructe, cele mai bogate în acid clo­rogenic sunt: prunele (au conţinutul cel mai ridicat), merele, pe­rele, caisele, piersicile, nectarinele, afinele, căpşu­nile, fragii şi gutuile. Cantităţi însemnate din această substanţă găsim şi în legume, cum ar fi pă­trunjelul şi ţelina (rădăcina), roşiile, vinetele, cartofii. Campioa­nele autohtone la conţinutul de acid cloro­genic sunt însă plantele medicinale, mai ales rădă­cinile de: brus­ture, echinacea, păpădie şi cerenţel. Şi tulpinile tinere de cicoare sau frunzele de anghinare conţin cantităţi în­semnate de acid clorogenic, dar cam­pioana absolută este o plantă pe care o găsim în toate magazinele noas­tre, chiar dacă este specifică tropi­celor: cafeaua. Este vorba însă de cafeaua verde, adică de boabele de cafea neprăjite, care conţin cantităţi im­presionante de acid clorogenic. Nu putem, totuşi, con­suma cantităţi foarte mari de cafea verde. Pen­tru o cantitate suficientă de acid clorogenic ar fi necesar să ingerăm simultan atât de multă cofeină, încât riscăm tulburări de echilibru şi aritmie cardiacă. Cum poate fi rezolvată această problemă vom afla în con­tinuare, când vom vorbi despre modul de admi­nistrare.

Cum administrăm acidul clorogenic

Din alimente

Pentru a beneficia la maximum de această sub­stan­ţă, vom consuma doar vegetalele crude, neprepa­rate termic, deoarece prin fierbere se pierde mai mult de 80% din acidul clorogenic existent în alimente. În timpul sezonului cald, vom face cure de fructe proas­pete. De exemplu: cură de căpşuni la începutul verii, de afine în luna iulie sau de prune în octombrie. În sezonul rece, se recomandă salatele de crudităţi pre­pa­rate din rădăcinoase bogate în acid clorogenic, cum ar fi: pătrunjelul, ţelina sau morcovul. Toate aceste cure reprezintă un aport destul de modest de acid clo­roge­nic, dar suficient cât să ajute la prevenirea unor boli tu­morale sau degene­ra­tive, să ţină sub control co­les­te­rolul şi trigliceridele şi, nu în ultimul rând, să ne men­­ţină organismul în for­mă şi tânăr. Când însă avem de tratat o boală şi ne trebuie un aport masiv de acid clo­­ro­ge­nic, este necesar să re­cur­gem la extrac­tele din plan­te, dintre care cel de ca­fea verde este cel mai im­portant.

Extractul de cafea verde

Este obţinut din boabele neprăjite ale unor varietăţi de cafea foarte bogate în acid clorogenic. Extracţia se face la nivel industrial, la tem­peraturi joase, aşa încât aceas­tă substanţă foarte sen­sibilă să nu se degradeze. Un extract de cafea verde de calitate trebuie să conţină minimum 40% acid cloro­genic, dar nu mai mult de 60%, deoa­rece prin concen­trare excesivă se pierd cele­lalte prin­cipii active din cafeaua verde. Şi mai este ne­cesar un lucru: extractul de cafea verde trebuie deco­feinizat, în caz contrar exis­tând riscul să apară la ad­ministrare tulburări car­diace sau nervoase. De regu­lă, extractul de cafea verde este sub formă de capsule, sin­gur sau în combinaţie cu alte plante care să-i potenţeze acţiunea antiobezitate. La noi în ţară, extractul de cafea verde, alături de alte două plan­te campioane în lupta cu kilogramele, gar­cinia şi gymne­ma, se găseşte în pro­dusul “COF-1200″, fabricat de firma românească “QF Labo­ratories”. Cifra din denumirea produsului vine de la cantitatea optimă de extract de cafea verde care tre­buie administrată zilnic, pen­tru scăderea în greutate, adică 1200 mg.

Acidul clorogenic şi lupta cu kilogramele

Notorietatea de care se bucură acidul clorogenic ca medicament pentru slăbit se datorează studiilor docto­rului Oz, adică medicul Mehmet Cengiz Oz, specia­list în car­diologie şi nutriţie. El a testat pe mai multe grupe de pa­cienţi extractul de cafea foar­te bogat în acid cloro­genic, constatând după mai multe săptămâni de tratament o scă­dere a greutăţii subiecţilor obezi cu 5% în medie. Este un rezultat fantastic, având în vede­re că toţi cei testaţi nu au ţinut nicio dietă specială şi nici nu au făcut un program de exerciţii fizice. Cum e posibil un rezultat atât de bun, cu doar 4 capsule pe zi? Ei bine, ex­tractul de cafea produce în timp o adevărată revoluţie, acţio­nând în organism pe patru căi simultan:

  1. Încetineşte timpul de absorbţie al zaha­rurilor din alimente, menţinând constantă gli­cemia, ceea ce îm­piedică apariţia senzaţiei de foame.
  2. Inhibă procesul de transformare a glucozei serice în ţesut gras.
  3. Reglează activitatea sistemului nervos, reducând reactivitatea la stres şi accesele de foame paroxistică.
  4. Împiedică inflamarea ţesuturilor adi­poase, in­hibând astfel formarea celulitei.

Adăugaţi la toate aceste lucruri faptul că – spre deo­sebire de cele mai multe regimuri de slăbire – aci­dul clorogenic nu afectează ne­gativ sistemul cardio­vas­cular şi că susţine efortul fizic şi veţi obţine un ta­blou complet al acestui produs, aproape perfect pentru slăbire. Cele 5% din greu­tatea corpului care se pierd se pot transforma cu uşu­rinţă în 10%, 15% sau mai mult, dacă se ţine o die­tă sănătoasă, fără grăsimi şi proteine din carne, fără prăjeli, fără făină albă, zahăr şi aditivi sintetici. Iar dacă se adaugă şi efortul fizic, efectul aci­dului cloro­genic va fi potenţat extraordinar de mult, ajun­gân­du-se la adevărate performanţe, nu doar sub aspec­tul pier­derii de kilograme, ci şi al dobândirii unei sănă­tăţi şi siluete de invidiat.

Iată şi cum se administrează extractul de cafea ver­de în curele de slăbire: se ia câte 1 capsulă, cu puţin timp (15 minute) înaintea micului dejun şi a cinei, şi câte 2 capsule înaintea mesei principale. În total, se iau 4 capsule (adică 1200 mg de extract de cafea ver­de) pe zi, iar cura durează vreme de 1-3 luni, după care se face o pauză de 2-4 săptămâni, apoi trata­mentul se reia.

Alte efecte vindecătoare

Bolile canceroase – pentru prevenirea formă­rii tumorilor maligne şi pentru inhibarea dezvoltării lor sunt foarte utile curele cu alimente bogate în acid clo­rogenic. Pe timpul toamnei, de exemplu, se reco­mandă curele de mere şi de pere, din care vor fi con­sumate câte 800 g pe zi. În timpul iernii şi în prima par­te a primăverii, se recomandă zilnic salatele de ţe­lină, pătrunjel şi morcov crud, dar şi consumul de ceai ver­de, care, de asemenea, este bogat în acid clo­ro­­­ge­nic. Primăvara târziu şi vara este mo­mentul cel mai potrivit pentru curele de fructe de sezon, adică: fragi, căpşuni, afine, caise şi prune – adevă­rate cam­pioane în conţi­nutul de acid cloro­genic. Ad­mi­nis­trarea extractu­lui de ca­fea ver­de va veni ca o com­ple­tare la aceste cure şi, deo­cam­dată, efi­cienţa sa a fost de­mon­­strată în cancerul la sân şi cel de col uterin, în cancerul de prostată sau cu localizare digestivă (bucal, gastric, intes­tinal).

Maladia Parkinson – se pare că acidul cloro­genic pur şi simplu protejează siste­mul nervos de procesele dege­nera­tive, aceasta fiind expli­caţia pentru care popu­laţiile care con­sumă mari cantităţi din ali­men­tele (cafea verde, ceai ver­de, anghinare, muguri de bam­bus) ce conţin această substanţă au o incidenţă cu 52% mai redusă a acestei boli. Odată maladia Par­kinson instalată, evoluţia sa poate fi încetinită consi­derabil, printr-o dietă bogată în crudităţi şi prin ad­mi­nistrarea extractului de cafea verde, câte 1,2 g pe zi.

Colesterol mărit – nu doar acidul clorogenic, ci şi alte substanţe conţinute în cafeaua verde, precum şi în vegetalele crude, au o puternică acţiune de re­ducere a colesterolului negativ (LDL). Se adminis­trea­ză capsu­lele cu extract de cafea verde, câte 3 pe zi, în cure de 30 de zile, cu 15 zile de pauză, după care tra­tamentul se poate relua. Această cură reduce valorile coleste­rolului şi combate procesele de oxidare şi de depunere a acestuia pe artere.

Hipertensiune arterială – cu condiţia ca extractul de cafea verde să fie decofeinizat, efectul său de redu­cere a tensiunii arteriale este foarte puternic, datorită prezenţei masive a acidului clorogenic. Con­form stu­diilor, această substanţă ajută sistemul nervos să regle­ze calibrul vaselor de sânge, aşa încât tensiu­nea arte­rială să fie menţinută la valorile optime. Acesta este şi secretul pentru care curele de legume şi fructe crude, dintre care cele mai multe conţin mari can­tităţi de acid clorogenic, sunt excelente pen­tru preve­nirea şi tra­ta­­mentul hiperten­siu­nii arteriale. Este im­portant de men­ţionat în acest context că acidul cloro­genic nu produce aşa-nu­mitele căderi de tensiune la persoanele hipoten­sive, efec­tul său fiind reglator asu­pra tensiunii şi nu unila­teral hipotensiv, ca în cazul me­dicamentelor de sinteză.

Diabet de tip I şi II – mai multe studii realizate pe subiecţi umani diabetici şi pe animale de experienţă cu diabet indus au arătat că tratamentul cu acid cloro­genic nu doar că reduce gli­cemia cu 10-20%, dar o şi stabilizează pe ter­men lung, asigurând o bună func­ţio­nare a pancrea­su­lui. Se ad­mi­nis­trează extractul de cafea ver­de câte 1200 mg pe zi, în cure de 30 de zile, urmate de 10 zile de pauză. O eficienţă deo­sebită se obţine prin aso­cierea extractului de cafea verde cu planta Gymnema sylves­tris, acest tandem fiind un adevărat fenomen în tratarea diabetului de tip II şi un adjuvant de nădejde în tratarea diabetului de tip I. Este însă necesar ca în timpul tra­ta­mentului să fie ţinută foarte strâns legătura cu me­di­cul specialist, care va ajusta sau, după caz, va elimi­na medicaţia specifică, în funcţie de evoluţiile glice­miei.

Dischinezie biliară, indigestie – acidul clo­ro­genic stimulează secreţia de bilă şi evacuarea aces­teia. Este recomandat în mod special persoa­nelor cu dischi­nezie bilia­ră hi­potonă (fiere “leneşă”), întrucât această substanţă naturală are un efect tonic asupra muscula­turii nete­de. Din acest motiv, este recoman­dată şi persoa­nelor cu in­digestie pe fon­dul atoniei gas­tro-intesti­nale. În toate aceste tulbu­rări se reco­mandă, pe lângă adminis­trarea extractului de cafea verde, con­sumul fructelor proaspete, cu o oră înainte de masă. Se recomandă în special merele, pe­rele, căp­şunile, caisele şi pier­sicile, cu tot cu coajă.

Constipaţie – acidul clorogenic este un puter­nic stimulent al musculaturii netede a tubului digestiv, fiind un remediu excelent contra constipaţiei atone, care apare foarte frecvent la persoanele sedentare, care au foarte multă muncă de birou sau sunt nevoite să stea zilnic o perioadă îndelungată pe scaun. Apoi, fructele care conţin cantităţi însemnate de acid clorogenic, cum ar fi prunele, perele sau merele, sunt foarte bogate şi în fibre alimentare, care curăţă precum o mătură tubul digestiv de reziduuri, ajutând apoi la eliminarea lor promptă.

Precauţii şi contraindicaţii

Acidul clorogenic nu are, practic, contraindicaţii, cu excepţia unor sensibilităţi particulare la legumele sau fructele care îl conţin. În cazul extractului de cafea ver­de, singura contraindicaţie este alergia la cafea. În schimb, există un set de precauţii pe care neapărat trebuie să vi le luaţi înainte de a începe o cură cu pro­duse care conţin acest extract de cafea verde: în primul rând, asiguraţi-vă că ceea ce luaţi este avizat în Ro­mânia de către Institutul de Bioresurse Alimentare. Aceasta, deoarece circulă, mai ales pe Internet, diverse “leacuri-minune cu cafea verde” neavizate la noi, pre­tinse a fi produse în SUA, Canada etc., dar care în realitate sunt contrafaceri, care în cel mai bun caz nu vă vor ajuta cu nimic, dacă nu cumva vor fi chiar dău­nă­toare sănătăţii. A doua garanţie pe care trebuie să o aveţi este aceea că extractul de cafea verde este deco­fei­nizat, în caz contrar v-aţi putea confrunta cu un şir de simptome neplăcute, de la stări de nervozitate, la pal­pitaţii, cauzate de cofeina în exces. În fine, dacă suferiţi de diabet, va trebui să ţineţi legătura cu me­dicul specialist, care vă va regla dozele de medica­mente sau insulină, acestea trebuind scăzute, datorită efectului antidiabetic ale acidului clorogenic.

Articol preluat din : Fitness-nutritie.ro